Térítési díjak

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete a sze,élyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. számú melléklet alapján:
A gondozás után fizetendő bölcsődei személyi térítési díjak:

Egy főre eső jövedelem alsó határa          Egy főre eső jövedelem felső határa          Térítési díj Ft/fő/nap
             0                                                                           100.000                                                        0
        100.001                                                                    200.000                                                     500
        200.001                                                                                                                                       1000


 Bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén a gondozást ingyenesen kell biztosítani:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d) *  az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,
e) *  a védelembe vett gyermek